Tilmelding
Det er kun læger, fysioterapeuter og kiropraktorer, som kan tilmelde sig DSMM kurser

Når DSMM har modtaget depositum er tilmeldingen bindende.

Tilmeldingsfrist
DSMM skal booke kursusophold/-rejse i god tid, hvilket har indflydelse på kursisternes tilmeldingsfrist.

Kurser i Danmark - tilmeldingsfristen er 3 måneder inden kursusstart

Kurser på La Santa - tilmeldingsfristen er 6 måneder inden kursusstart

Senere tilmelding er mulig, så længe tilmeldingsmodulet på hjemmesiden er åben.

Pris/kursusafgift
Kursusafgiften for kurser afholdt af DSMM inkluderer som oftest både ophold, rejse (udland) og forplejning.

Depositum
For at man ikke skal afholde hele kursusafgiften allerede ved tilmelding, opkræver DSMM et depositum på DKK 1.500,- ved tilmelding til alle kurser.
Depositum refunderes ikke ved evt. afbud til kursus.

Indbetaling af restbeløb
Restbeløbet skal indbetales senest 2 måneder inden kursusstart.

DSMM fremsender 14 dage inden sidste frist for indbetaling af restbeløbet en e-mail med et betalingslink.

Manglende betaling
Er restbeløbet ikke DSMM i hænde den anførte dato for indbetaling, er kursisten automatisk afmeldt fra kurset, og det indbetalte depositum refunderes ikke.

Betaling - Online
Betaling foretages online, enten med VISA, VISA-Dankort, Mastercard eller MobilePay.

DSMM benytter en godkendt betalingsgateway, der krypterer alle kortoplysninger med SSL (Secure Socket Layer) protokol. Det betyder, at informationer ikke kan aflæses af uvedkommende.

Afbud
Inden tilmeldingsfristens udløb er det muligt at logge ind på hjemmesiden og selv afmelde sig kurset.

Efter tilmeldingsfristens udløb skal afbud ske skriftligt pr e-mail til kursussekretæren (se nedenfor) og behandles i henhold til nedenstående retningslinjer.

Ved afbud til kursus:

  • inden 1 måned før kursusstart refunderes 50% den indbetalte kursusafgift. Depositum refunderes ikke.
  • Mindre end 1 måned før kursusstart refunderes den indbetalte kursusafgift og depositum ikke.

Erhvervsrejsesygeforsikring 
DSMM anbefaler alle kursister at tegne en Erhvervsrejsesygeforsikring, der dækker både selve kursusafgiften og rejse- og opholdsomkostningerne. Forsikringen kan holde kursisten økonomisk skadesløs, såfremt man er forhindret på grund af akut sygdom eller lignende hos én selv eller i nærmeste familie.

Aflysning af planlagte kurser
Med henblik på at sikre en tilstrækkelig kvalitet og økonomi på kurserne forbeholder DSMM sig ret til at aflyse kurser, hvis antallet af kursister skønnes at være for lavt, hvis en lærer bliver syg eller der er problemer med kursusstedet. I så fald refunderer DSMM det indbetalte depositum og kursusafgift og/eller tilbyder en plads på det førstkommende kursus med samme indhold.

Forbehold
DSMM tager forbehold for eventuelle aflysninger, kursustilmeldinger/-betalinger, trykfejl eller ændringer i tid, sted, pris, forplejning samt force majeure. Ligeledes hæfter DSMM ikke for eventulle direkte eller indirekte tab, som tilmeldte kursister måtte have som følge af aflysning af et kursus.

I tilfælde af væsentlige kursusændringer vil DSMM kontakte tilmeldte kursister direkte.

Fortrolighedspolitik
DSMM forstår og respekterer vigtigheden af privatliv på internettet. DSMM videregiver ikke informationer om kursister eller medlemmer til tredje part, med mindre det er nødvendigt for at gennemføre en transaktion. DSMM sælger ikke navn, adresse, e-mail, kreditkort eller personlige data på kursister eller medlemmer til nogen tredjepart uden kursisternes eller medlemmernes forudgående tilladelse.

Kursussekretær
Træffes på e-mail: 
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Ikrafttræden
Ovennævnte træder i kraft pr. 1. november 2019.

DSMM den 22. oktober 2019

Brug af apps i almen praksis

Siden 2017 har DSMM været med til at teste og videreudvikle app’en Injurymap, som reumatologerne Finn Johannsen og Pierre Schydlowsky står bag.

Tirsdag d. 12. november 2019 inviterer Injurymap danske læger til en åben samtale omkring, hvordan vi kan bruge apps i almen praksis og primærsektoren i Danmark.

Der vil være deltagelse af førende forskere og erfarne alment praktiserende læger fra alle landets 5 regioner og fra PLO. Event’et finder sted blot 500m fra Bella Center lige efter Lægedagene slutter.

Læs mere på vores hjemmeside eller tilmeld dig her: https://www.eventbrite.com/e/hvordan-bruger-vi-apps-i-almen-praksis-registration-74975075469

PS. Få gratis Lægeadgang og være med til at afprøve Injurymap
Som læge og medlem af DSMM har du gratis adgang til Injurymap via dette link: https://injurymap.app.link/PUIrL5e5sQ.

Når du opretter en bruger får du automatisk yderligere information omkring hvordan du bruger app’en i din praksis, og hvordan du henviser til app’en.

Ulrik Borch

Alle diplomlæger får nu en ekstraordinær mulighed for at deltage i et kursus i muskuloskeletal behandling af børn med bl.a. Atlas Therapi. Undervisningen foregår i Hannover, Tyskland og foregår på engelsk. Begge undervisere er førende i Tyskland inden for behandling af børn.

Den første del af undervisningen er fra d. 18. til 23. november 2019, den anden del fra 2. til 7. marts 2020. Se vedhæftede filer for flere detaljer. Her finder du registrering, kursusindhold mm.  Del 1.   Del 2.

Torben Halberg ophører som underviser

 

Efter 33 års lærertjeneste i DSMM har alderen indhentet Torben Halberg. Med både syns- og hørelsesproblemer er undervisningen begyndt at koste ham for mange kræfter. Kræfter han hellere vil bruge sammen med familien.

En æra i DSMM er forbi.

Vi kan kikke tilbage på 3 årtier, hvor Torben i den grad har præget selskabets udvikling. Han har bl.a. været yderst aktiv med at introducere MET og CST til Selskabet. Torben kan også tage æren for Sjalsgrebet i den form, som vi kender det i dag. Det er en diagnostisk- og behandlings-teknik som er yderst anvendelig i en travl lægepraksis, og som der er begyndende interesse for blandt vore udenlandske kolleger. Torben er desuden medforfatter af Lærebog i manuelle teknikker. Gennem årene har Torben skrevet en del oversigtsnoter, som er essensen fra hans undervisning. De er tilgængelige for medlemmer under log in på DSMM.org, under Masterkursus diverse, og vi har fået lov til at bruge materialet med kildehenvisning.

På utallige Masterkurser har Torben på magisk vis bragt os op i helikopterperspektiv og givet os et sammenhængende billede af den muskuloskeletale medicin, så det hele stod lysende klart. Det er vi mange, som er Torben dybt taknemmelige for.

Masterkurserne fortsætter med den nuværende kursusrække med Michael Kuchera fra USA. Uddannelsesudvalget overvejer et ”præ-masterkursus” i toppen af overbygningskurserne, hvor der bliver mulighed for at uddybe de eksisterende teknikker og supplere med differential- og billeddiagnostik mm.

20/8 19

Helle Borgstrøm

Formand DSMM

Der er kommet en ny funktion på hjemmesiden, hvor medlemmer kan se en oversigt over deres egen kursusdeltagelse de seneste 12-13 år.

Siden nås ved at man logger sig ind, finder "Medlemsdel" yderst til højre på den blå bjælke - og derefter klikker på "Dine kurser".

Hvis du har deltaget i DSMM-kurser, hvor du ikke er medtaget på listen, må du meget gerne sende oplysning til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., ledsaget af kopi af kursusbeviset. Så vil vi supplere oversigten, så den bliver så fuldstændig som mulig.

Derudover er der i kolonne i højre side kommet en ny oversigt over Kommende kurser. Dér kan man klikke sig ind på beskrivelse af kurset, se hvor kurset hører til i kursusoversigten ("Kursusdiamanten") - og der er såmænd også en knap nederst, hvor man kan tilmelde sig kurset.

 Øvegruppe?


Bestyrelsen efterlyser navne/lokalitet på ØVEGRUPPER, dvs. læger der i Decentral Gruppebaseret Efteruddannelsesregi eller i "privat" regi træner muskuloskeletal undersøgelses- og behandlingsteknikker.

Vi har indtil videre oplysninger om følgende grupper:

Basister 2013, Michael Hejmadi-Pedersen. Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Århusgruppen: Karen Goss. Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Muskellogen: Anette Dideriksen. Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Columnagruppe Ølstykke: Hanne Lerke, Kirkegade 10, 3300 Frederiksværk. Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.     

Nordjyske Manuel gruppe: Frits O. Christensen, Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

MET-Fyn: Jette Garde Christensen. Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. 

DSMM Øvegruppe København: Nanna Hartmann. Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Skanderborggruppen: Lene Dahl Bisgaard. Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. 

Sjælland-gruppen: ???

Men der må være flere.

Bestyrelsen er interesseret i at kende de forskellige gruppeformationer, f.eks. til at inspirere flere til at finde en eksisterende gruppe eller danne nye lokale grupper.
Derudover erstatter træningen i øvegrupperne den "bedside undervisning", som kræves i FIMM's internationale guidelines for at kunne erhverve og oppebære diplomstatus.
DSMM har brug for overblik over omfanget af øvegrupper for i FIMM at kunne dokumentere uddannelsen i Danmark.

Vi har derfor brug for at få navn på gruppen, kontaktperson samt mail-adresse på kontaktpersonen.
ER DU MED I EN ØVEGRUPPE, DER IKKE ER NÆVNT OVENFOR?
KENDER DU GRUPPEN MED ??? OVENFOR?

KONTAKT DSMM's SEKRETÆR.  Kan gøres HER. 

Vi oplever desværre netop nu problemer med at tilmelde sig og betale for kurser.

Vores leverandør forventer at systemerne fungerer igen imorgen fredag d. 23. august 2019.

Alle skal tilmelde sig kurser på hjemmesiden. Udover kursister skal undervisere, assistenter og deltagende bestyrelsesmedlemmer og lærere også tilmelde sig.

Ved tilmelding skal du derfor angive en kuponkode, som giver dig rabat modsvarende din funktion på kurset.

 

 Kursus   Dato  Undervisere og assistenter   Deltagende bestyrelsesmedlemmer og lærere 
 MET B   6-9 mar 2020 0116-LA 0116-LB
 CST-MFR B   20-22 mar 2020  0117-LA 0117-LB
 MASTER   24-26 apr 2020  0120-LA 0120-LB
 SE - Systematisk Efteruddannelse   4-6 maj 2020 0119-LA 0119-LB
 Columna kursus  17-20 sep 2020  0121-LA 0121-LB
 SE - Systematisk Efteruddannelse   19-21 okt 2020 0125-LA 0125-LB
 CST-MFR A  30 okt - 1 nov 2020  0123-LA 0123-LB
 Idræts- og overbelastningsskader  6-13 nov 2020 0122-LA 0122-LB
 MET A  20-23 nov 2020 0124-LA 0124-LB

 

 

Ordinære medlemmer: 800 kr
Yngre læger: 400 kr
Pensionister < 70 år: 400 kr
70 år og der over: 0 kr.
Æresmedlemmer: 0 kr.